Vážky (Odonata)


Druhů: 45
(Gomphus vulgatissimus)
(Ophiogomphus cecilia)
(Somatochlora metallica)
(Calopteryx sp.)
(Calopteryx splendens)
(Platycnemis pennipes)
(Aeshna sp.)
(Aeshna cyanea)
(Orthetrum chrysostigma)
(Leucorrhinia albifrons)
(Crocothemis erythraea)
(Libellula quadrimaculata)
(Sympetrum meridionale)
(Sympetrum vulgatum)
(Libellula depressa)
(Sympetrum pedemontanum)
(Sympetrum sanguineum)
(Sympetrum depressiusculum)
(Leucorrhinia caudalis)
(Sympetrum danae)
(Sympetrum striolatum)
(Sympetrum flaveolum)
Vážky - Abecední seznam:

Český název

Vědecký název  • Fotografie pro publikování

    Stáhněte si fotografie pro posouzení kvalitya vhodnosti k předpokládanému použití. Online fotografie jsou k dispozici pro tisk do velikosti cca A4/300dpi. Větší velikost Vám zašleme na vyžádání.

  • Fotografie pro osobní potřebu

    Fotografie, které jsou označené jako online, můžete použít k soukromým (neveřejným) účelům. Sami stanovte cenu, jakou jste ochotni zaplatit. Peníze zašlete na účet č. 1059450/0300 nebo zaplaťte kartou. Děkuji. Jiří Bohdal
Objednat e-mailem
Ceník | Kontakt
  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.