Vážky (Odonata)


Druhů: 42
(Gomphus vulgatissimus)
(Ophiogomphus cecilia)
(Somatochlora metallica)
(Calopteryx sp.)
(Calopteryx splendens)
(Platycnemis pennipes)
(Aeshna sp.)
(Aeshna cyanea)
(Leucorrhinia albifrons)
(Crocothemis erythraea)
(Libellula quadrimaculata)
(Sympetrum meridionale)
(Sympetrum vulgatum)
(Libellula depressa)
(Sympetrum pedemontanum)
(Sympetrum sanguineum)
(Leucorrhinia caudalis)
(Sympetrum danae)
(Sympetrum striolatum)
(Sympetrum flaveolum)
Vážky - Abecední seznam:

Český název

Vědecký název  • Fotografie pro publikování

    V případě zájmu o publikování fotografií můžete použít formulář - Objednávka nebo e-mail.

  • Fotografie pro osobní potřebu

    Fotografie, které jsou označené jako online, můžete použít pro soukromé účely. Jedinou podmínkou je, že se jedná o neveřejné použití. Cena je dobrovolná - stanovte ji podle svých možností a vlastního uvážení. Peníze můžete poslat na účet č.: 213637566 / 0600. Za jakoukoliv částku Vám děkuji. Jiří Bohdal
Objednávka
Ceník | Kontakt
  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.