Mandelinkovití (Chrysomelidae)


Druhů: 19
(Galerucella calmariensis)
(Neogalerucella sp.)
(Neocrepidodera transversa)
(Chrysolina polita)
(Oulema gallaeciana)
(Timarcha goettingensis)
(Leptinotarsa decemlineata)
(Plateumaris consimilis)
(Clytra laeviuscula)
Mandelinkovití - Abecední seznam:

Český název

Vědecký název  • Fotografie pro publikování

    V případě zájmu o publikování fotografií můžete použít formulář - Objednávka nebo e-mail.

  • Fotografie pro osobní potřebu

    Fotografie, které jsou označené jako online, můžete použít pro soukromé účely. Jedinou podmínkou je, že se jedná o neveřejné použití. Cena je dobrovolná - stanovte ji podle svých možností a vlastního uvážení. Peníze můžete poslat na účet č.: 213637566 / 0600. Za jakoukoliv částku Vám děkuji. Jiří Bohdal
Objednávka
Ceník | Kontakt
  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.